2018-04 「DIY 盆景藝術手作坊」
   
2018-03 「中國香港世界地質公園∼東平洲、塔門奇石(呂字疊石)、漁村風味餐一天遊」
   
2017-12 聖誕聯歡自助餐晚會
   
2017-11 「慈幼教仔心經•親子成長互助」家長講座
 

最新活動相片

[請按這裡]